34,000,000 الی  5,600,000 ریال
35,000,000 الی  2,800,000 ریال
110,000,000 الی  13,000,000 ریال
48,500,000 الی  5,500,000 ریال
155,000,000 الی  18,000,000 ریال
136,880,000 الی  14,260,000 ریال
56,000,000 الی  11,000,000 ریال
38,500,000 الی  15,100,000 ریال
8,000,000 الی  5,500,000 ریال
43,660,000 الی  7,670,000 ریال
35,000,000 الی  5,500,000 ریال
133,100,000 الی  5,362,500 ریال

کپسول آتشنشانی

کپسول آتشنشانی

کپسول آتش‌نشانی نوعی دستگاه برای خاموش نمودن آتش است. این دستگاه جزء خاموش‌کننده‌های آتش قابل حمل دستی بوده و با توجه به نوع آتش ترکیبات مختلف مانند آب، پودر و گاز، گاز دی‌اکسید کربن و بیورسال را با فشار بر روی آتش می‌افکند. باید آن را مستقیماً روی سوخت هدف‌گیری و روی تمامی سوخت پخش کرد. کپسول را با اندازه‌های مختلف و گازهای مختلف می‌سازند.

انواع کپسول آتشنشانی

کپسول‌های آتشنشانی انواع مختلفی دارند که از این میان می‌توان به کپسول co2، پودر و گاز، هالوژن،  آب و… هریک از آن‌ها کاربرد ویژه دارد. با توجه به کاربرد متفاوت خاموش‌کننده‌ها و از طرفی با توجه به متفاوت بودن مواد در حال احتراق، مواد اطفاءکننده نیز متفاوت می‌باشند. پنج نوع مواد اطفاءکننده با کار برد متفاوت در خاموش‌کننده‌های ذیل وجود دارد:

  • خاموش‌کننده‌های محتوی آب WATER FIRE EEXTINGUISHER
  • خاموش‌کننده‌های محتوی پودر POWDER FIRE EEXTINGUISHER
  • خاموش‌کننده‌های محتوی گاز CARBON DIOXIDE FIRE EEXTINGUISHER
  • خاموش‌کننده‌های محتوی کف EEXTINGUISHER FOAM FIRE
  • خاموش‌کننده‌های محتوی مواد هالوژنه HALOGENATED FIRE EEXTINGUISHER
  • خاموش‌کننده‌های مواد شیمیایی مرطوب
  • خاموش‌کننده‌های پتو آتش
  • خاموش‌کننده‌های دی‌اکسید کربن

ضرورت کپسول‌های آتشنشانی

امروزه به دلیل الزامات ایمنی در طراحی ساختمان‌ها وجود کپسول‌های آتشنشانی به یک الزام در طراحی هر سازه‌ای تبدیل شده است. بنابراین به منظور حفظ ایمنی ساختمان و انجام واکنش‌های به موقع به تعداد کافی در فضاهای مورد نیاز می‌بایست دسترسی به کپسول‌ها را ایجاد کرد. اینجا بامن مرجع فروش آنلاین تاسیسات است. با من همراه شو.